Home » Hondensporten

In welke hondensporten zijn Border Collies goed?

Border Collies hebben een hoog energieniveau. Het is dan ook belangrijk dat ze de energie die ze hebben kwijt kunnen. Wanneer ze hiervoor niet de mogelijkheid krijgen, kunnen ze zich gaan vervelen. Deze verveeldheid kan zich dan weer uiten in destructief gedrag. Hierbij kun je denken aan kauwen op voorwerpen, stereotiep gedrag, het kapotmaken van…